Browsing Tag

พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

ยกระดับนักขาย สคบ. มอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานอาชีพ

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)…

“นู สกิน” รับรางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณนักธุรกิจขายตรงระดับทองคำ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

วิภาดา ตั้งปกรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับมอบโล่รางวัลในโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก (WFDSA Global Code of Ethic) ระดับทองคำ…