Browsing Tag

พาราควอต

กลุ่มแพทย์ นักวิชาการ ทั้งฝ่ายสนับสนุนและค้านการใช้พาราควอต ชี้ชัด…

เมื่อเร็ว ๆ นี้ หลังจากมีข่าวพาราควอตส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มกสิกรผู้ใช้พาราควอต แพทย์และนักวิชาการซึ่งมีทั้งผู้สนับสนุนและค้านการใช้พาราควอตในเกษตรกรรม ได้รวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเท็จจริงและจัดเสวนา…