Browsing Tag

มนัส พุทธรัตน์

เกษตรกร 500,000 ราย ร่วมแกนนำ ค้านมติแบนพาราควอต

เตือนผู้บริโภคเตรียมรับภาระราคาสินค้าเกษตรสูง เกษตรกรพร้อมเปิดข้อสงสัยการแบนพาราควอต ภาคประชาคมเกษตรกรกว่า 500,000 ราย เดินหน้าพบนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยืนยันมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเดิม “อนุญาตให้ใช้พาราควอต”…