Browsing Tag

ม.หอการค้าไทย

คิดก่อนลงทุน!! ธุรกิจรุ่ง-ร่วงปี’63 เจ๊งสูง ร้านกาแฟ-ชาไข่มุก-เสริมความงาม

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจ 10 ธุรกิจ “รุ่ง-ร่วง” ในปี 2563 เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงผลสำรวจสรุป 10 อันดับธุรกิจรุ่งและร่วงปี 2563 ว่า 10 อันดับธุรกิจ “ดาวร่วง” ปี 2563…