Browsing Tag

รพ.พญาไท 1

ก้าวใหม่สู่ปีที่ 43 โรงพยาบาลพญาไท 1

ก้าวใหม่สู่ปีที่ 43 โรงพยาบาลพญาไท 1 โดย ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท1 จัดงาน “Phyathai1 Hospital,the New Beyond ก้าวใหม่...ที่เหนือกว่า” เคียงข้างสังคมไทยในการให้บริการทางการแพทย์และการรักษายาวนานกว่า 4 ทศวรรษ…