Browsing Tag

ระพีพัชญ์ อินทมาตย์

ไม่ว่าใครก็สามารถสำเร็จได้ที่ The Pink @ Masterpiece Life Vision

3 ผู้นำ 3 พลังอันแข็งแกร่ง จากดินแดนด้ามขวานของประเทศไทยในจังหวัดสตูล ของ องค์กร The Pink @ Masterpiece Life Vision กับการทำธุรกิจเครือข่ายเป็นครั้งแรกของพวกเขา แต่สามารถต่อยอดขึ้นมาในระดับ Director ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ และถือเป็น 3…