Browsing Tag

ลุมพินี

LPP ชูบริษัทลูก LSS ให้บริการรักษาความปลอดภัยครบวงจรตามมาตรฐานสากล

LPP มั่นใจพร้อมขยายธุรกิจบริการ ส่งบริษัทลูกแห่งใหม่ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอล เอส เอส โซลูชั่นส์ (LSS) เจาะตลาดรักษาความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานบริการ 5s บุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่เทคโนโลยีทันสมัย ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 60 ล้านบาท…
Read More...