Browsing Tag

ศรีไทย เน็ทเวิร์ค

“ศรีไทย เน็ทเวิร์ค” ฉลอง 10 ปี “บิ๊กสนั่น” โชว์ LATERAL PlUS โตยั่งยืน

ศรีไทย เน็ทเวิร์ค ฉลองครบรอบ 10 ปี การเปิดดำเนินธุรกิจ วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรสู่ทศวรรษที่ 2 ออกแบบระบบ Lateral Plusเชื่อมต่อ 2 ธุรกิจ ศรีไทย เน็ทเวิร์ค-ศรีไทย ไดเร็คเซลส์ เพิ่มทางเลือกสร้างความมั่นคงให้นักธุรกิจ…