Browsing Tag

สยามไบโอไซเอนซ์

สู้! โควิด-19 “สยามไบโอไซเอนซ์ ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาด…

สู้! โควิด-19 “สยามไบโอไซเอนซ์ ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดให้แก่กองแพทย์หลวง และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งต่อความห่วงใยสู่พี่น้องประชาชนชาวไทย จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)…