Browsing Tag

สำนัก คปภ.

บอร์ด คปภ. ไฟเขียว..! ร่างประกาศปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล การควบคุม…

เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน เน้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า…

เลขาธิการ คปภ. ลงพื้นที่ “ตรวจเยี่ยม-มอบนโยบาย” บุคลากรสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม)

เลขาธิการ คปภ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สนง. คปภ. ภาค 7 ปรับวิธีการทำงานใหม่ในวิถี New Normal เน้นการคุ้มครองสิทธิด้านการประกันภัยให้ประชาชน พร้อมเร่งจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ เพื่อใช้ระบบประกันภัยตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น…

คปภ. ติวเข้มบุคลากรรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คปภ. ติวเข้มบุคลากรรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านประกันภัยอย่างเป็นธรรม ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ…

บอร์ด คปภ. ผ่านฉลุย…! ประกาศหลักเกณฑ์การกำกับบริษัทและคนกลางประกันภัยฉบับใหม่

บอร์ด คปภ. ผ่านฉลุย...! ประกาศหลักเกณฑ์การกำกับบริษัทและคนกลางประกันภัยฉบับใหม่ เปิดช่อง นำ Digital Face to Face มาใช้เป็นการถาวร • ปรับกระบวนการขาย ตั้งแต่ต้นน้ำ - ปลายน้ำ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ…

คปภ. เดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบประกันภัย…

คปภ. เดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย ด้วยการกำหนดกติกา การรายงานข้อมูลพฤติกรรมฉ้อฉลประกันภัย เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบประกันภัย และสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค rihv,เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศฯ ถึงวันที่ 15 มิ.ย.นี้…

คปภ. ไฟเขียว หั่นค่าธรรมเนียม ประกันภัยทุกประเภทลง 50%

บอร์ด คปภ. ไฟเขียว เยียวยาธุรกิจประกันภัย ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เห็นชอบให้หั่นค่าธรรมเนียมประกันภัยทุกประเภทลง 50% ประชาชน บริษัทประกันภัย ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย กว่าหกแสนราย ได้อานิสงค์ทั่วหน้า ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ…

คปภ.เพิ่ม 4 มาตรการ “คืน – ลด – เบี้ยประกันภัย และขยายระยะเวลาการคุ้มครอง”

คปภ. เรียกประชุมภาคธุรกิจประกันวินาศภัยเข้ม ได้ข้อสรุปเพิ่ม 4 มาตรการ “คืน – ลด – เบี้ยประกันภัย และขยายระยะเวลาการคุ้มครอง” เพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ…

คปภ. คลอดประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ แบ่งจ่ายเบี้ยรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส

คปภ. คลอดประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ มีทั้งแบบจ่ายเบี้ยประกันรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนยุคโควิด-19 ระบาด • พร้อมออกมาตรการด้านประกันภัยช่วยเหลือภาคธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ…

คปภ. เตือนใช้ใบรับรองแพทย์ปลอม เข้าข่ายฉ้อฉลประกันภัย มีโทษตามกฎหมาย

คปภ. เตือน !! การใช้ใบรับรองแพทย์ปลอม เพื่อเคลมเงินประกันภัยโควิด-19 อาจเข้าข่ายฉ้อฉลประกันภัย มีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า…

คปภ. ประกาศขายประกันเฉพาะกิจ “Digital Face to Face” สู้ภัยโควิด-19

คปภ. ลงนาม!! ประกาศการขายประกันเฉพาะกิจ “Digital Face to Face” สู้ภัยโควิด-19 เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยแก่ประชาชน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)…