Browsing Tag

สินีนารถ เองตระกูล

ทิพยประกันภัย จับมือ บีบี คลินิก มอบกรมธรรม์ไวรัสโคโรนา ให้กับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทิพยประกันภัย จับมือ บีบี คลินิก ส่งความห่วงใย มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย สินีนารถ เองตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บีบี คลินิก…