Browsing Tag

อลงกรณ์ วีระนนท์

“เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค” ร่วมสนับสนุนโครงการ “Pay it forward ส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม”

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดย อลงกรณ์ วีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้มอบผลิตภัณฑ์เอมสตาร์ให้แก่ ดร.สุธีรา ศรีเบญจโชติ บรรณาธิการอำนวยการ หนังสือพิมพ์ เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค นิตยสาร…