Browsing Tag

อินโนว่า แล็บโบราโทรี่

“อินโนว่า แล็บฯ” ชูงานวิจัย ดัน “กัญชง” เข้าอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

“อินโนว่า แล็บโบราโทรี่” ร่วมกับบริษัทในเครือ สสนส. และ รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “กัญชงเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2” เพื่อการขับเคลื่อน…