Browsing Tag

ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สคบ. ผนึกกำลังตำรวจ บุกทลายเเหล่งบุหรี่ไฟฟ้าทั่วกรุงฯ ยึดของกลางกว่า 12 ล้านบาท

เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดและกวดขันการลักลอบจําหน่ายบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสินค้าอันตรายต่อผู้บริโภค…