Browsing Tag

เทศกาลอาหารเกาหลี

เทศกาลอาหารเกาหลี @สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

ใครที่ผ่านไป ผ่านมาแถวรัชดา อยากชิมอาหารเกาหลีจากเชฟที่บินตรงมาจากกรุงโซล แนะนำให้แวะโรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เพราะตอนนี้ห้องอาหารนานาชาติ 204 บิสโทร จัดเทศกาลอาหารเกาหลี โดยเชิญเชฟสัญชาติเกาหลีมากประสบการณ์ เชฟจองแมน คิม (Jongman…