Browsing Tag

เฟลิก ยัง

“อินฟินิตัส ประเทศไทย” จัดงานพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณประจำปี 2019

“อินฟินิตัส ประเทศไทย” จัดงานพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณประจำปี 2019 นำโดย เฟลิก ยัง, Senior Manager, Int'l Business Strategy & Development, Infinitus Overseas Markets. นอกจากการประกาศเกียรติคุณสมาชิกเเล้ว…