Browsing Tag

เลิศศักดิ์ รักธรรม

สคบ. บุกตลาดคลองถม ล้างบางบุหรี่ไฟฟ้าสิ้นซาก

สคบ. บูรณาการความร่วมมือเพื่อหามาตรการรองรับสถานการณ์และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก้ไขปัญหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงสินค้าอันตราย พร้อมส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สคบ. ลงพื้นที่ตลาดคลองถม…