Browsing Tag

Global Business Coalition for Education

ผ่าทางรอดยุค disruption Do or Die ในยุค Disruption “ขายตรง”อยู่รอดได้ต้องเปลี่ยน!!

เมื่อไม่นานมานี้มีข้อมูลน่าสนใจจากบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอที) โทรคมนาคม และการตลาดชั้นนำของโลกอย่าง IDC (International Data Corporation) เผยให้เห็นการคาดการณ์ที่เชื่อว่าภายในปี 2022 กว่า 60% ของ GDP…