Browsing Tag

Insurance

ส.ประกันชีวิตฯ เผยหลังโควิด-19 ระบาด ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยลดลง 1.24%

🔵 #insurance #thepowernetwork391 #fanpagethepowernetwork #thepowernetworknews #สื่อขายตรงเบอร์หนึ่ง #หนึ่งเดียวที่กล้าสร้างความต่าง 📰

ผ่าทางรอดยุค disruption Do or Die ในยุค Disruption “ขายตรง”อยู่รอดได้ต้องเปลี่ยน!!

เมื่อไม่นานมานี้มีข้อมูลน่าสนใจจากบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอที) โทรคมนาคม และการตลาดชั้นนำของโลกอย่าง IDC (International Data Corporation) เผยให้เห็นการคาดการณ์ที่เชื่อว่าภายในปี 2022 กว่า 60% ของ GDP…