"
Browsing Category

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล

ปัญหาของนักขายตรง (ตอนที่ 18)

วันเวลาที่ผ่านไป บางคนมีความรู้สึกว่ามันผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่บางคนรู้สึกว่ามันช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าเหลือเกิน คำถามคือ ทำไมจึงมีความคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คำตอบก็คงจะยากมากที่จะให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์…

ปัญหาของนักขายตรง (ตอนที่ 17)

ฉบับที่ 16 ผู้เขียนได้กล่าวถึงปัญหาด้านการขายตรง โดยเน้นไปที่การวิเคราะห์ตนเองว่า “มีใจ” หรือไม่ หวังว่านักขายหลายท่านคงได้ข้อคิดกลับไปพิจารณาตนเอง และนอกจากนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะได้แนวทางของการไปสรรหาเพื่อนร่วมงานที่จะเข้าสู่อาชีพการขายตรง…

ปัญหาของนักขายตรง (ตอนที่ 16)

ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการขายตรง ขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสำคัญ คำถามนี้คงจะกว้างเกินไป เพราะคำตอบที่ได้ก็คงจะมากมายและหลากหลายจนทำให้ไม่รู้ว่าปัญหาอะไรที่สำคัญที่สุด แต่ในความเป็นจริง…

ปัญหาของนักขายตรง (ตอนที่ 15)

ฉบับที่แล้ว (ฉบับที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2560) ได้พูดคุยถึงความยิ่งใหญ่ของ แจ๊ค หม่า กับธุรกิจออนไลน์ระดับโลก โดยหวังว่าจะจุดประกายความคิดของนักขายทุกคนให้รู้ว่า จะอยู่เฉยไม่ได้แล้ว เพราะภัยเริ่มเข้ามาใกล้ตัวอย่างไม่รู้ตัว…

ปัญหาของนักขายตรง (ตอนที่ 14)

ข่าวคราวด้านเศรษฐกิจยังคงออกมาอยู่เรื่อยๆ ในหลายๆ มิติ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำธุรกิจออนไลน์ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กระทบกระเทือนต่อธุรกิจด้านอื่นๆ มากมาย…

ปัญหาของนักขายตรง (ตอนที่ 13)

ภาวะเศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนด้านธุรกิจของประเทศ และของโลก ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาย่อมส่งผลทำให้การประกอบอาชีพของนักธุรกิจทั้งหลายประสบปัญหาตามไปด้วย ดังนั้นใครก็ตามที่อยู่ในแวดวงของธุรกิจ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเงี่ยหูฟัง…

ปัญหาของนักขายตรง (ตอนที่ 12)

ความสำเร็จของนักขายตรงในสายตาของคนทั่วไปนั้น มักจะนึกถึงเฉพาะเรื่องรายได้จากการขายเป็นหลักใหญ่ เพราะเป็นสิ่งที่มองเห็นอย่างชัดเจนว่า เมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขายแล้ว ผลที่ตามมาคือการมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน…

ปัญหาของนักขายตรง (ตอนที่ 11)

นักขายตรงมีทั้งประสบความสำเร็จ ไม่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ดังนั้นนักขายแต่ละคนก็จะพยายามหาสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใดตนเองจึงพบปัญหามากมาย นำไปสู่ความล้มเหลวในการประกอบอาชีพ ในขณะที่มีนักขายจำนวนหลายคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย…

ปัญหาของนักขายตรง (ตอนที่ 10)

ในช่วงฤดูฝนซึ่งมีฝนตกตามฤดูกาล เกษตรกรอาจจะดีใจที่มีน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาที่ต้องทำนาตามฤดูกาล การที่ฝนตกหรือไม่ตกเป็นเหตุสุดวิสัยที่มนุษย์ไม่สามารถกำหนดได้ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าบางปีฝนแล้งแทบจะไม่มีน้ำสำหรับทำนาเลย…

ปัญหาของนักขายตรง (ตอนที่ 9)

นักขายตรงมีปัญหาหลายด้านที่ต้องเผชิญ บางครั้งปัญหาก็อาจจะเกิดจากความยุ่งยากของเรื่องงาน ความยุ่งยากเรื่องทีมงาน รวมทั้งความยุ่งยากด้านการตลาด แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งนักขายตรงทั้งหลายอาจมีโอกาสเผชิญคล้ายคลึงกันคือ…