"
Browsing Category

อ.สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์

ต้นฉบับเรื่อง “ขายตรง ระวัง หลงทาง” (ตอนจบ)

เรื่องจริงที่เตือนคนที่จะเป็นนักขายไว้ในตอนที่แล้ว เกี่ยวกับความตระหนักในเรื่องเวลาที่กำลังหมดไปนั้น ไม่คิดไม่ได้แล้วนะครับ เพราะเห็นมามากแล้วว่าคนที่เข้ามาทำงานขาย โดยเฉพาะขายตรง พวกที่มาทำเพราะตามเพื่อนทำเพราะอยู่ว่างๆ ไม่มีอะไรทำ…

“ขายตรง ระวัง หลงทาง” (ตอนที่ 4)

ข้อควรระวังข้อที่ 6 อ้างวาทะคำคมมากมาย ทั้งๆ ที่จริงๆ ตัวเองก็ยังไม่เคยทำ คำคมหรือคำพูดดีจากคนสำคัญๆ ในอดีต มักมีความหมายและเป็นคำที่ให้ข้อคิดข้อเตือนใจได้ดี…

“ขายตรง ระวัง หลงทาง” (ตอนที่2)

ในขายตรงหลงทางตอนที่แล้ว ได้พูดถึงประสบการณ์ที่ได้พบได้เห็น นักธุรกิจเครือข่ายที่หลังจากประสบความสำเร็จมาได้ระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายก็เกิดปัญหา ทั้งในแง่การทำงาน และการดำเนินชีวิต โดยได้เขียนเป็นข้อควรระวัง…