"
Browsing Category

อ.ไพบูลย์ สำราญภูติ

เดอะ พาวเวอร์ เน๊ตเวชิร์ค : ตอนที่ 18

ในขั้นตอนต่อจากนี้ไป คุณต้องหาทางทำให้ ลูกค้าผู้มุ่งหวัง (Prospect) รายนี้ของคุณ มีความรู้สึกว่า การที่เขาได้พูดจาสนทนาพูดคุยกับคุณนั้น เขาได้ประโยชน์ (Gain) หรือ ผู้รับ (Taker) มากกว่า เป็นผู้ที่เสียประโยชน์ เสียเวลา (Loss) หรือกลายเป็น…

เดอะ พาวเวอร์ : ธุรกิจเครือข่าย (ตอนที่ 17)

ก่อนที่คุณจะฝ่า ด่านอรหันต์ จาก ทด-กัน ที่ผมบอก ไม่ว่าจะเป็น โอเปอร์เรเตอร์ เลขานุการิณี ก่อนที่จะพลิกแพลงหากลยุทธ์ในการเข้าพบ ลูกค้าผู้มุ่งหวัง ที่ได้ยกตัวอย่างมาให้อ่านกันในตอนก่อน (ใครมี เรื่องราว วิธีการ ประสบการณ์ เรื่องเหล่านี้…

ธุรกิจเครือข่าย (ตอนที่ 16)

ผมเล่าเรื่องวิธีการ นัดหมาย เพื่อขอเข้าพบ ให้อ่านไปแล้ว 2 เรื่อง ที่จริงยังมี เรื่องราว ตำนานการขาย แบบนี้อีกมากมายหลายสิบเรื่อง ทั้งที่ สำเร็จ ได้เข้าพบตัว ลูกค้าผู้มุ่งหวัง (Prospect) ที่หมายมั่นปั้นมือ ตั้งใจเอาไว้…

เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค ธุรกิจเครือข่าย (ตอนที่ 15)

 มีคนถามผมว่า ที่เล่าประสบการณ์ในการเข้าพบ เลขานุการิณี คนสำคัญ ด้วยการแอบเอา นิตยสาร พลอยแกมเพชร ไปวางไว้บนโต๊ะทำงาน จนสามารถตีสนิท และผ่านด่านอรหันต์ไปได้ นั้น เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง ขอตอบว่าเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยาย ครับ  …

เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค

 หัวใจสำคัญ ที่คุณและ ผู้จำหน่ายที่เป็น ดาวน์ไลน์ (Distributor/Down line) ของคุณต้องระลึกอยู่เสมอว่า   กลุ่มคนที่ 3 Successful People นั้น มี ความหมาย ความสำคัญ (High Priority) ต่อ ความสำเร็จ (Success)ใน ธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing)…

รายชื่อลูกค้าผู้มุ่งหวัง (Prospect Lists)

เมื่อคุณมี ความรู้ ความเข้าใจ (Business Knowledge) ในรายละเอียดต่างๆ ของ สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ (Product) แล้วไม่ว่าจะเป็น คุณสมบัติ/คุณลักษณะ (Features) ความได้เปรียบ (Advantages) และ คุณประโยชน์ (Benefits) ที่รู้จักกันดีว่า ทฤษฎี FAB…

ธุรกิจเครือข่าย ลูกค้าผู้มุ่งหวัง (Prospecting)

เมื่อ ลูกทีม ผู้จัดจำหน่าย ในเครือข่ายของคุณ ผ่านขั้นตอนการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ และฝึกหัดฝึกฝนการแก้ไขข้อโต้แย้งต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมอันสำคัญเปรียบเสมือนพื้นฐาน (Foundation) ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกทีมทุกคน…

เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค : ธุรกิจเครือข่าย

9.1.  สิ่งที่ต้องเตรียมตัว ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ (Characteristic) คุณลักษณะ (Feature) คุณประโยชน์ (Benefits) คุณภาพ (Quality) และคุณค่า (Values) ของสินค้า, ผลิตภัณฑ์เป็นหัวใจสำคัญยิ่งในการทำธุรกิจเครือข่ายการขายตรงเพราะจะทำให้ลูกค้า…

ธุรกิจเครือข่าย (7)

หัวข้อสำคัญในการฝึกอบรม ควรประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ คือ 1.  Products  ผลิตภัณฑ์/สินค้า ในเรื่องคุณสมบัติ (Feather)/คุณลักษณะ (Characteristic)  คุณประโยชน์ (Benefits)/คุณภาพ (Quality) อันสำคัญที่ลูกค้าจะพึงได้รับ 1.1. Loving your product…

ธุรกิจเครือข่าย (6)

ไม่ว่าคุณจะสังกัดบริษัทไหน ขายสินค้าอะไรธุรกิจเครือข่ายหรือการขายตรง (Network Marketing) ก็จะมีความคล้ายคลึงเหมือนกัน  เพราะมันเป็นธุรกิจแห่งความกระตือรือร้น (Enthusiasm Business) ที่ผู้จำหน่ายทุกคนต้องการ                …