Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1111

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1112

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1113

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1124

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1111

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1112

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1113

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1124

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน สำนักงาน คปภ. จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ คุ้มครองกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนจัดทำ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ” ซึ่งสำนักงาน คปภ. ร่วมกับ ภาคธุรกิจประกันภัย ผลักดันให้มีกรมธรรม์ดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งได้มีการส่งมอบกรมธรรม์ จำนวน 35,000 ฉบับ ให้แก่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนและอาสาดับไฟป่า ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติการดับไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ