OCEAN LIFE ไทยสมุทร ผนึกพลังความรักร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤต COVID – 19

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสมรัฐ กุลจารุโอภาส ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด ตระหนักในภาวะวิกฤตโลหิตขาดแคลนจากผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID – 19 ระลอกใหม่ ที่ส่งผลให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงถึง 50% ทำให้ปริมาณโลหิตไม่เพียงพอสำหรับรักษารักษาผู้ป่วย ดังนั้น OCEAN LIFE ไทยสมุทร จึงได้จับมือกับสภากาชาดไทย รวมพลังพนักงานสำนักงานใหญ่ และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 28,400 ซีซี ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมจัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกคน รวมทั้งได้ร่วมรณรงค์ให้ลูกค้าประชาชนร่วมบริจาคโลหิตผ่าน OCEAN CLUB APP เพื่อยืนยันว่าเราจะเดินเคียงข้างคนไทยให้ก้าวข้ามผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันเสมอ ณ บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1