กรุงเทพประกันภัยเดินหน้ามอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อบรรเทาภัยโควิด-19

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายชัย โสภณพนิช  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน  ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบเครื่องช่วยหายใจอัตราการไหลสูง รุ่น Airvo2 สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 12 เครื่อง รวมมูลค่า 2,400,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 4 เครื่อง โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 4 เครื่อง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 2 เครื่อง และโรงพยาบาลธัญบุรี จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ใน การรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงผู้ป่วยวิกฤติที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564