‘มูลนิธิมาดามแป้ง’ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยวัดกำแพง (บางแวก) เขตภาษีเจริญ

‘มาดามแป้ง’ นวลพรรณ ล่ำซำ ซีอีโอ บมจ. เมืองไทยประกันภัย และประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการจัดตั้งศูนย์ฯ นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ และผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มสีเขียวที่เข้ารับการรักษาผ่านระบบ Intercom โดยมีคุณณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ, นพ.ธราธิป วนาวณิชย์กุล ประธานกรรมการโรงพยาบาลมิตรประชา, พระครูสังฆรักษ์ ทองใบ อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาสวัดกำแพง (บางแวก), คุณปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิมาดามแป้ง, คุณชญาดา หนีพาล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิมาดามแป้ง และ นพ.บรรลือ เฮงประสิทธิ์ แพทย์ประจำศูนย์ฯ ร่วมพูดคุยและเยี่ยมชมที่ศูนย์พักคอย วัดกำแพง (บางแวก) เขตภาษีเจริญ