สินมั่นคงส่งความห่วงใย มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งความห่วงใยไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบน้ำดื่ม จำนวน 3,600 ขวด ให้กับศูนย์ประสานงานน้ำท่วมอำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอ่างทอง และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และสร้างกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ในเร็ววัน