DITP จัดเสวนาออนไลน์เปิดตัวรางวัลเกียรติยศวงการโลจิสติกส์ไทย ELMA2021

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “การจัดประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์หรือ ELMA เป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพยกระดับ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่เวทีระดับโลกตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์)” รางวัล ELMA เป็นรางวัลที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมาอย่างต่อเนื่องและหลายบริษัทที่ได้รับรางวัลได้มีการพัฒนาตนเองจนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ซึ่งกรมฯและคณะกรรมการทุกท่านมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยโดยทุกปีจะมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการเพื่อติดตามข่าวสารและแนวทางการตัดสินสำหรับปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรมฯ จึงกำหนดจัดเปิดตัวโครงการฯ ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่สนใจแต่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมได้กิจกรรมเปิดตัวในปีนี้นอกจากเน้นเรื่องช่องทางในการสมัครเข้าร่วมประกวดแล้วนั้น ยังจัดเสวนาในหัวข้อ “ประโยชน์ของการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการโลจิสติส์ไทยสู่สากล”โดยมี ผศ.ดร.วรินทร์ วงษ์มณี ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรรมการการประกวดรางวัล ELMA ประจำปี 2564 นางสาวอัศรี ศรีสงคราม ChiefFinancial Officer บริษัท วีคาร์โก้ จำกัด เจ้าของรางวัล ELMAและรางวัล PM Award ประจำปี 2563 และ นายเศรษฐพงศ์ กตัญญูคุณานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักชัยห้องเย็นจำกัด เจ้าของรางวัล ELMA สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้าประจำปี 2563ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถรับชมการเสวนาได้ทาง Facebook Fanpage : ลงทุนแมน และ ELMA.DITP ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา12.00 น. และสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Workshop แบบเจาะลึกใน หัวข้อ “กลยุทธ์พิชิตรางวัล ELMA”ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564ณ Victor Club อาคารสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้แล้ววันนี้ สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.tradelogistics.go.th/elmaหรือสอบถามข้อมูลทาง ELMA Call Center : 063-496-8765 Line:@elma.ditp