Browsing Tag

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)

ทลายโรงงานผลิตครีมเถื่อน❗

จับไม่มีวันหมด!! โรงงานเถื่อน ผลิตเครื่องสำอางไร้คุณภาพ ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมากับอีกหนึ่งคดีใหญ่ของการเข้าบุกทลายโรงงานผลิตเครื่องสำอางย่านสมุทรสาคร…