Browsing Tag

คปภ

รมว.คลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)…

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1936/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564…
Read More...

คปภ. จัดยิ่งใหญ่สุดยอดงาน “Thailand InsurTech Fair 2021: มหกรรมด้านประกันภัย” แบบ Virtual…

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย…
Read More...

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนโครงการความร่วมมือ…

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในโอกาสที่บริษัทฯ ร่วมมอบวัคซีนจำนวน 750 โดส มูลค่า…
Read More...

กรุงเทพประกันภัยห่วงใยกลุ่มเปราะบางมอบเงิน 1 ล้านบาท ร่วมสนับสนุนคปภ. สมทบโครงการประกันภัยรวมใจ…

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชน โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท…
Read More...

ไทยประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุน “ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับมอบเงินสนับสนุนโครงการความร่วมมือ “ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” จำนวน 1,000,000 บาท จากนางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์…
Read More...

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนโครงการ “ประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน”

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ามอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนโครงการ “ประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” เพื่อร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมี…
Read More...

เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินสมทบแก่ คปภ. “โครงการประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน”…

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับมอบเงินสมทบ “โครงการประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จำนวน 2,000,000…
Read More...

ไทยสมุทร ร่วมสนับสนุน คปภ. สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนไทย ในโครงการความร่วมมือ “ประกันภัยรวมใจ…

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 คือการฉีดวัคซีน…
Read More...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริจาคเงินจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับประชาชนกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท จาก นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "ซิโนฟาร์ม" ให้กับประชาชนกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง ในโครงการความร่วมมือ…
Read More...

สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินสนับสนุนจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มล.จิรเศษฐ ศุขสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สนับสนุนโครงการความร่วมมือ “ประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” ซึ่งจัดโดย…
Read More...