Browsing Tag

จัดสัมมนาดิจิทัล

ยูโอบี ร่วมกับ สสว. จัดสัมมนาดิจิทัลแก่เอสเอ็มอี 1,000 ราย…

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี (SMEs) ให้ปรับองค์กรและธุรกิจสู่ดิจิทัล จัดงานสัมมนาด้านดิจิทัลแก่เอสเอ็มอี 1,000 ราย…
Read More...