Browsing Tag

ชำแหละแชร์ลูกโซ่

ชำแหละ…แชร์ลูกโซ่ ❗

🆘️ ขายตรงที่แฝงแชร์ลูกโซ่❗นั้นดูง่ายๆ เลยก็คือแผนการจ่ายปันผลล่อตาล่อใจเว่อร์มาก จ่ายทุกสัปดาห์ก็มี (เอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่า โดยผ่านการซื้อสินค้าจากบริษัท เพื่อให้มองว่าไม่ผิดกฎหมาย) ระยะแรกบริษัทก็จ่ายปันผลได้ตามแผนที่แจ้งไว้…