Browsing Tag

ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ยูซานาปันน้ำใจสู่ชุมชน… USANA World Service Week 2020 

กิจกรรมตอบแทนคืนสู่สังคมปีนี้ ของครอบครัวสุขภาพดีที่สุดในโลกมาร่วมมอบกล่องยังชีพยูซานา ให้กับชุมชนหลังวัดหัวลำโพงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดด้วยกันพร้อมกับทีมผู้บริหาร พนักงานยูซานา และ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์…