Browsing Tag

ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

สคบ. ตรวจติดตาม เฝ้าระวังการให้บริการ รับ-ส่ง อาหารแช่แข็งนำเข้า

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ประธานกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ นำเจ้าหน้าที่ สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบกระบวนการ รับ-ส่ง สินค้านำเข้า ประเภทแช่แข็ง ณ ศูนย์กระจายสินค้าคลังมหาชัย บริษัท…