Browsing Tag

ดร.แกรนท์ ลูคัส

ยูนิซิตี้ เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา อาหาร และโภชนาการ ร่วมไขความลับที่มากประโยชน์ของไมโครไบโอม

บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสริมสร้างความรู้แก่เหล่านักธุรกิจยูนิซิตี้ ด้วยการเชิญ ดร.แกรนท์ ลูคัส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจุลชีววิทยา อาหาร และโภชนาการ จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย…