Browsing Tag

ดร.โชติมา พัวศิริ

NSI นำสินประกันภัย ส่งความห่วงใยให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งกำลังใจพร้อมจัดอาหารมาเสริมพลังให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติภารกิจกันอย่างหนักในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดย ดร.โชติมา พัวศิริ ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย Non-Motor เป็นตัวแทนส่งมอบอาหารจำนวน 200 กล่อง…