Browsing Tag

ตู้ปันสุข

ไทยประกันชีวิตติดตั้งตู้ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ร่วมเติมสิ่งของอุปโภคบริโภคใน “ตู้ปันน้ำใจ” ที่บริษัทฯ ตั้งขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค…