Browsing Tag

ทีเค พาเลซ

สคบ. รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง…

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. .... โดยมี ฐิตินันท์ สิงหา…
Read More...