Browsing Tag

ธนภัทร – สุรพล ชาวสูงเนิน

“ธนภัทร – สุรพล ชาวสูงเนิน” เราสองคน คือ Aiyara Planet

“สำหรับเราสองคนคือ Aiyara เต็มร้อย เพราะนี่คืออาชีพหลักของเรา เป็นอาชีพที่เรารัก และที่สำคัญ Aiyara Planet เป็นบริษัทที่เรารัก เรามาจากยุคบุกเบิกตั้งแต่ยังไม่มีใครจนขึ้นมาได้ถึงระดับนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งคู่ภูมิใจ” ธนภัทร – สุรพล…