Browsing Tag

นวลพรรณ ล่ำซำ

สู้! โควิด-19 “สยามไบโอไซเอนซ์ ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาด…

สู้! โควิด-19 “สยามไบโอไซเอนซ์ ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดให้แก่กองแพทย์หลวง และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งต่อความห่วงใยสู่พี่น้องประชาชนชาวไทย จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)…

เมืองไทยประกันภัย ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

เมืองไทยประกันภัย ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบกรมธรรม์ประกันเชื้อไวรัส COVID-19 ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และพยาบาลของสถาบันบำราศนราดูร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย…