Browsing Tag

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

มติเอกฉันท์ “นิติพงษ์” นั่งนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยคนใหม่

นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Actuary บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ประจำวาระ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2566 …
Read More...