Browsing Tag

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์

อย่าเชื่อ !! บุคคลอ้างชื่อ อย. ของบทำหนังสือครบรอบ

อย. เตือนบริษัท ห้างร้าน อย่าหลงเชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนค่าโฆษณาจัดทำหนังสือครบรอบปี หรือจัดทำวารสาร อย. Report ย้ำ !! ไม่เคยมีนโยบายหรือมอบหมายสำนักพิมพ์ใดจัดทำหนังสือดังกล่าว หากพบการแอบอ้างแจ้งร้องเรียนที่สายด่วน อย. 1556…