Browsing Tag

บริษัทกลางฯ

บริษัทกลางฯ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” รถพร้อม คนพร้อม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเจ้าของรถนำรถจักรยานยนต์ เข้ารับบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้น “ฟรี”…
Read More...

บริษัทกลางฯ เปิดตัวโครงการ“รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” จองหมวกนิรภัย ออนไลน์ ผ่าน…

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จัดทำโครงการ “รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” จัดทำหมวกนิรภัยสีเหลืองเต็มใบรูปแบบพิเศษ จำนวน 10,000 ใบ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง…
Read More...

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น…

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2564 ในรูปแบบไฮบริด ออนไลน์ โดยมีนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท…
Read More...

10 ประเทศอาเซียน ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประกันภัยรถภาคบังคับผ่านแดนอาเซียน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในฐานะสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ได้ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการประกันภัยรถภาคบังคับผ่านแดนระหว่างกัน…
Read More...

หมวกแสนใบเพื่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัย

“หมวกแสนใบเพื่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัย” เป็นโครงการที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จับมือกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสซื้อหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพ ราคาพิเศษ…
Read More...

บริษัทกลางฯ จัดทำโครงการ“การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเกินความคาดหมาย”…

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และรถที่เกิดเหตุนั้นมีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทันทีจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด…
Read More...

บริษัทกลางฯ ชวนแอดไลน์ @iRVP ลุ้นรับหมวกนิรภัยฟรี

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ขอเชิญชวนทุกท่านมาแอดไลน์เป็นเพื่อนกับบริษัทกลางฯ ผ่านไลน์ @iRVP ลุ้นรับหมวกนิรภัย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 100 ใบ กติกาง่ายๆ…
Read More...

“สิทธิความคุ้มครอง?” ที่ควรรู้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ

…เกิดอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับความคุ้มครองอย่างไร?... เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และรถมี ประกันภัย "พ.ร.บ." ผู้ประสบภัยจากรถ ก็จะได้ความคุ้มครองตามประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นสิทธิแรก ซึ่งประกันภัย พ.ร.บ.…
Read More...

ตรวจสอบความคุ้มครอง ประกันภัย พ.ร.บ.“รถจักรยานยนต์”ง่ายๆ ผ่านไลน์ @iRVP

อุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและร่างกายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในการใช้รถทุกครั้งไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนจะต้องมี สติ มีวินัย มีน้ำใจ…
Read More...

โครงการ “หมวกแสนใบเพื่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ร่วมกับ 7-11”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดทำโครงการ “หมวกแสนใบเพื่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ร่วมกับ 7-11” โดยได้จับมือกับบริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด จัดจำหน่ายหมวกกันน็อก สีขาว รูปแบบพิเศษ “I LOVE MY HEAD”…
Read More...