Browsing Tag

บริษัทกลาง

หมวกแสนใบเพื่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัย

“หมวกแสนใบเพื่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัย” เป็นโครงการที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จับมือกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสซื้อหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพ ราคาพิเศษ…
Read More...

บริษัทกลางฯ จัดทำโครงการ“การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเกินความคาดหมาย”…

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และรถที่เกิดเหตุนั้นมีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทันทีจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด…
Read More...

แอดไลน์เป็นเพื่อนกับบริษัทกลางฯ ผ่านไลน์ @iRVP เดือนสิงหาคมนี้ ลุ้นรับหมวกนิรภัยฟรีทุกสัปดาห์

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ภายในเดือนสิงหาคมนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านมาแอดไลน์เป็นเพื่อนกับบริษัทกลางฯ ผ่านไลน์ @iRVP ลุ้นรับหมวกนิรภัย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟรี จำนวน 50 ใบ ทุกสัปดาห์…
Read More...

บริษัทกลางฯ ชวนแอดไลน์ @iRVP ลุ้นรับหมวกนิรภัยฟรี

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ขอเชิญชวนทุกท่านมาแอดไลน์เป็นเพื่อนกับบริษัทกลางฯ ผ่านไลน์ @iRVP ลุ้นรับหมวกนิรภัย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 100 ใบ กติกาง่ายๆ…
Read More...

“สิทธิความคุ้มครอง?” ที่ควรรู้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ

…เกิดอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับความคุ้มครองอย่างไร?... เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และรถมี ประกันภัย "พ.ร.บ." ผู้ประสบภัยจากรถ ก็จะได้ความคุ้มครองตามประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นสิทธิแรก ซึ่งประกันภัย พ.ร.บ.…
Read More...

“ทศวรรษวิถีใหม่ บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” เปิดศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน…

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดแถลงข่าว “ทศวรรษวิถีใหม่ บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน”(New Normal Decade @iRVP Strives Road Safety Culture) เพื่อประกาศทิศทางการดำเนินงานปี 2564 ในการให้บริการประชาชน…
Read More...

ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย รถพร้อม คนพร้อม รถมีประกันภัย มีความคุ้มครอง

### ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน WWW.THAIRSC.COM พบว่ารถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดทั้งในช่วงเทศกาลและนอกเทศกาล โดยปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์สูงถึงกว่า 12,000 ราย ### ในช่วงเทศกาลสงกรานต์…
Read More...