Browsing Tag

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง พลังบุญมหาทานมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านตำบลทุ่งลุยลาย ครั้งที่ 164

วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี พร้อมหน่วยงานพันธมิตร จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 164 “พลังบุญมหาทาน…

“ทิพยประกันภัย” จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563

สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมรับทราบจ่ายเงินสดปันผลระหว่างกาล 2…

TIP เพิ่มศักยภาพการดูแลลูกค้า เปิดโครงการ “Unlock Thailand: Tele Doctor against COVID-19 ”

TIP เพิ่มศักยภาพการดูแลลูกค้า เปิดโครงการ “Unlock Thailand: Tele Doctor against COVID-19  นำนวัตกรรมพบแพทย์ออนไลน์ ตรวจสอบการติดเชื้อโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor Anywhere ฟรี 100,000 ราย…