Browsing Tag

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. เผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท

อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. เผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ร่วมกันกวาดล้างจับกุมในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และคดีถึงที่สุดแล้ว เช่น แอลกอฮอล์เจล น้ำยาฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย…