Browsing Tag

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เอ็ม เอส ไอ จี รุกตลาดประกันสุขภาพ เปิดตัวประกันภัยโรคสุดฮิต

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวประกันภัยโรคสุดฮิตกับ 2 แผนความคุ้มครอง แผนฮอตฮิตที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (IPD)…