Browsing Tag

ประกันภัยรวมใจ

กรุงเทพประกันภัยห่วงใยกลุ่มเปราะบางมอบเงิน 1 ล้านบาท ร่วมสนับสนุนคปภ. สมทบโครงการประกันภัยรวมใจ…

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชน โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท…
Read More...

ไทยประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุน “ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับมอบเงินสนับสนุนโครงการความร่วมมือ “ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” จำนวน 1,000,000 บาท จากนางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์…
Read More...

ไทยสมุทร ร่วมสนับสนุน คปภ. สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนไทย ในโครงการความร่วมมือ “ประกันภัยรวมใจ…

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 คือการฉีดวัคซีน…
Read More...