Browsing Tag

ประกัภัยต่อ

TQR ลุยธุรกิจให้บริการเรียนรู้-อบรม ผ่านออนไลน์ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่-เพิ่มประสิทธิภาพ-ลดต้นทุน…

บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) เดินหน้าลุยธุรกิจให้บริการ เรียนรู้-อบรม ในระบบออนไลน์ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานผ่านใบหน้า "Face Detection and Face Recognition" เพิ่มประสิทธิภาพการอบรม อีกทั้งช่วยลดต้นทุนธุรกิจ ฟากซีอีโอ…
Read More...