Browsing Tag

ผลการดำเนินงาน

ธุรกิจประกันชีวิตเผยตัวเลข 4 เดือนแรกเบี้ยรับรวมโตเฉียด 2 แสนล้านบาท

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต 4 เดือนแรก ปี 2564 (มกราคม-เมษายน) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 195,544.03 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.25…
Read More...